Denne vinteren har både barn og ansatte på 7 Aktivitetsskoler i Oslo kommune fått smake på hvordan mat kan være et ypperlig verktøy for å sette fokus på både lek, mestring og inkludering.

Et intensivt ukeskurs for både elever og ansatte.

Mange skoler opplever at pandemien har gjort noe med dynamikken både i elevgruppen og blant de ansatte i Aktivitetsskolen. Flere skoler opplever at enkelte klasser/trinn har behov for å gjenopprette trygghet og følelse av fellesskap, mens ansatte trenger inspirasjon til å jobbe bevisst med inkludering i lek. For å imøtekomme dette behovet opprettet Oslo kommune på kort tid prosjektet “Inkludering i Aktivitetsskolen”.

Oppdraget vi fikk fra Utdanningsetaten handlet om å legge til rette for at Aktivitetsskolen skulle få teste en metoder og verktøy for inkludering som kan bidra til å danne fellesskap der alle elevene kan delta og få en opplevelse tilhørighet i barnegruppen. Det var også behov for opplæring i en metode som kan videreføres på den enkelte AKS. I Smaksverkstedet bruker vi ofte mat som verktøy for å skape inkluderende mestringsarenaer for barn og unge. Vi utviklet derfor et tilpasset opplegg som kombinerte verktøy fra både Smaksverkstedet og søsterprosjektet vårt – Matjungelen

Formatet ble et intensivt 3-dagers kurs i løpet av 1 uke på hver AKS. Her var instruktørene våre inne og holdt både kompetanseheving for personalet og aktiviteter for barna, og det var god tid til refleksjon og planlegging for å implementere verktøyene i videre drift.

Mat som verktøy for inkludering

Mat handler om mer enn å bli mett! Mat- og måltidsaktiviteter kan være et nyttig verktøy for å sette fokus på både samarbeid, mestring, lek og utforskning, kreativitet, språkutvikling, kultur og identitet. Det trenger heller ikke å være veldig ressurskrevende. Gjennom kurset har vi tatt utgangspunkt i aktivitetsprogrammet Matjungelen, som også kan være en ressurs for mat og måltidsarbeidet, i tråd med rammeplanen. Aktivitetene krever lite utstyr og forarbeid.

Lekne og lærerike aktiviteter for både elever og ansatte

Vi brukte klassiske aktiviteter fra Smaksverkstedet, som Sanseløype og Epleforskning. Dette er enkle aktiviteter som engasjerer barna, legger til rette for mestring, kreativitet og samarbeid. I tillegg bidrar det til at barna øver på matmot og blir kjent med råvarer som er bra for både kroppen og kloden. Alt kan gjøres i et helt vanlig klasserom. Siden dette skjedde rundt juletider la vi også opp til en klementintastisk dag! Vi satt klementin i fokus, og hadde samarbeidsstafett, klementinskrellekonkurranse og laget en digg klementinsalat. Til slutt reflekterte personalet rundt hvordan aktivitetene kunne brukes for å bidra til samhold, vennskap, samarbeid og gode matvaner.

Klementinskrellekonkurranse
Gode tilbakemeldinger

Både instruktørene og deltakerne koste seg på kurs, og det smaker også ekstra godt med en sånt prosjekt når tilbakemeldingene fra både barna og personalet var så gode!

“Det var så let og det gav så meget glæde”

“De observerte også at en av deltakerne som i utgangspunktet var en “bråkemaker” var helt stille og fulgte godt med gjennom hele opplegget, noe de synes var veldig imponerende og gøy. De sa at han bare viser den siden når han virkelig er interessert i noe.“

“Både barn og voksne syntes det var gøy og kreativt å ha klementin i fokus. Det var et barn som sa hun ikke likte klementin, men så sa hun at hun likte det etter å ha spist det sammen med noe annet.”

“En av de voksne observerte at nokon barn var opptatt av gutar/jenter, og ikkje ville samarbeidet på grunn av det. Men under stafetten måtte dei samarbeide to og to for å frakte klementina mellom skuldrene sine, og då vart konkurransen plutselig viktigare, og dei samarbeida likavel. Det var tydeleg at fokus vart flytt, og at det gjor noko med gruppa og dynamikken der. “

“Det har vært veldig nyttig å ha dette kurset. Har lært at matkurs med barn trenger ikke alltid å lage de store og fantastiske måltidene. Men kunne ha 1 time om kun en klementin.”

 

Tusen takk til Utdanningsetaten i Oslo kommune for et morsomt og viktig oppdrag.

Eirin Gjerde
Author: Eirin Gjerde

Jeg heter Eirin