Om Smaksverkstedet

Hva vi gjør

Smaksverkstedet er et inkluderende aktivitetsprogram som gir matglede og matkompetanse til barn og unge. Hovedprosjektet til Smaksverkstedet er et ukentlig etterskoletidsprogram for barn og unge, og har fokus på praktisk matlaging med rom for å improvisere og utforske nye råvarer og smaker. Med mat som verktøy skaper vi inkluderende og sosiale fritidsarenaer for barn og unge, der de kan utvikle både matglede og matkompetanse som de trenger for fremtiden.

Med Smaksverkstedet formidler vi et folkelig syn på helse og brenner for å gi folk et sunt forhold til mat. Vårt mål er å skape interesse for næringsrik mat, og gir rom for kreativitet og mestring slik at vi kan ta gode og bærekraftige matvalg – for en matglad fremtid.

 

Hvem vi er

Smaksverkstedet er et folkehelsetiltak som er driftes av Folkelig. Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler kunnskapsbaserte verktøy og prosjekter for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid, med mål om å redusere sosial ulikhet i helse. Vi skaper sosiale møteplasser i lokalsamfunnet, og gjør helsefremmende lavterskelaktiviteter tilgjengelig for folk der de bor.

Med oss har vi en gruppe matglade instruktører med bakgrunn som bl.a. folkehelsearbeidere, kokker, ernæringsfysiologer og lærere. Alle brenner for å skape matglede og gode opplevelser med mat og smak.

Hva vi oppnår

Vårt mål er først og fremst å spre matglede og gi matkompetanse til barn og unge.

Gjennom positive erfaringer med næringsrike og bærekraftige råvarer, matglede i fellesskap og praktisk og teoretisk kunnskap om mat som er bra for kroppen og kloden, øker sannsynligheten for at barna tar gode matvalg når de etterhvert skal bygge sin egen matidentitet.

Når barna får rom til å leke med mat og ulike smaker i en uformell arena sammen med venner, senker vi terskelen for å prøve nye smaker, og etterhvert like flere råvarer. Dette bidrar til at barna får et variert kosthold, og et bredere repertoar av mat som de kan glede seg over.

Smaksverkstedet er også en arena for kulturutveksling Vi har ofte deltakere fra mange ulike kulturer, og alle har ulike mattradisjoner som de tar med seg inn på Smaksverkstedet. Med mat som utgangspunkt har vi mye å snakke om.

I etterskoletidsprogrammet til Smaksverkstedet evaluerer vi måloppnåelse fortløpende gjennom spørreundersøkelser etter hver kursperiode. Resultatene viser at barna blir tryggere på å lage mat på egenhånd, og har lært mer om næringsrik mat. De både liker flere matvarer og tør å smake på flere matvarer enn før de begynte på Smaksverkstedet. Barna mener også at Smaksverkstedet er en arena der de trives svært godt og kan være sosiale med venner.

 

Les mer om hva vi oppnår under Sosiale resultater.