Før jul var vi med i et spennende prosjekt med Bydel Grünerløkka! Vi fikk oppdraget om å drifte bydelens mobile fritidsklubb og food truck – selveste Løkky Trøkk! Prosjektet var en del av et viktig innsiktsarbeid av bydelens ungdomsmiljø.

 

Matservering og innsiktsarbeid med Løkky Trøkk   

Formålet med prosjektet var å få bilen på hjul i november og desember med mat- og drikkeservering, kombinert med et innsiktsarbeid blant ungdommene i bydel Grünerløkka. Med food-trucken skulle vi skape en møteplass i ungdommens nærmiljø. Bydelen skal selv drifte food trucken i 2021 og vi fikk oppdraget om å kartlegge hva som vil være suksesskriterier for dette prosjektet. Målgruppen for prosjektet var ungdommer som bor på Grünerløkka (nordre del) i aldersgruppen 13-18 år. Ungdommer som vanligvis ikke benytter seg av fritidsklubber eller andre organiserte fritidstilbud i bydelen. 

 

Hva kjennetegner ungdommene som ikke benytter seg av fritidstilbud i bydelen, hva gjør de istedenfor og hva er viktige kriterier for at de skal ønske å delta mer på fritidsklubber og/eller andre fritidstilbud i bydelen?

Ungdomsmiljøet i bydelen

Våre dyktige instruktører fra Smaksverkstedet og to masterstudenter fra sosialantropologi kjørte rundt med Løkky Trøkk flere ganger i uken. De plasserte seg på ulike steder på Løren og Hasle for å treffe ungdommene. 10 aktivitetsøkter var Løkky Trøkk å se ved kanonhallen, Vinslottet, Frydenlund skole, Teglverket skole og t- banestasjonene på Grünerløkka. Ungdommene fikk servert gratis varm mat og drikke. Det var god stemning rundt food trucken med musikk, lyslenker og klementinskrellekonkurranser! 

 

 

 

 

Innsikt fra prosjektet

Det var et veldig spennende og lærerikt prosjekt å ta del i! Gjennom prosjektperioden samarbeidet vi med flere lokale aktører i bydel Grünerløkka. Vi møtte på mange ungdommer fra bydelen, både gutter og jenter i ulike aldre. Food trucken var et viktig verktøy for å møte ungdommene. Hadde det ikke vært Covid-19 og vintervær hadde vi nok møtt på enda flere ungdommer. Likevel fikk vi nyttig innsikt gjennom samtaler, observasjon og spørreskjema. 

 

Hvem bruker fritidsklubbene og hvem gjør det ikke?

Ut i fra de kartleggingene vi gjorde i prosjektperioden kan det tyde på at ungdommene slutter å bruke fritidsklubbene når de blir eldre. I tillegg at det avhenger fra klassetrinn hvor mange i hver aldersgruppe som bruker klubbene. Det var ikke tydelig skille mellom kjønn, men det kan virke som det er flere gutter enn jenter som bruker fritidsklubbene. Denne innsikten støttes av tidligere studier på ungdommens bruk av fritidsklubber. Les mer om dette i de Nasjonale resultatene fra Ung Data her. 

 

Hvorfor bruker ikke ungdommene fritidsklubbene?

Flere av ungdommene forteller at de ikke bruker fritidsklubbene fordi de driver med annen fritidsaktivitet. De har derfor ikke tid til flere fritidsaktiviteter. Noen av ungdommene forteller også at de syntes tilbudet er kjedelig eller at vennene deres ikke bruker det. Det er også noen som heller vil være hjemme med familien. Et tydelig trekk er mangel på informasjon. Flere ungdommer vet ikke eller vet lite om tilbudet. De tror tilbudet er for de yngste barna eller tror fritidsklubbene er veldig organisert.

 

Åpne og inkluderende «hengesteder» for ungdommene

Da flere ungdommer slutter når blir eldre, og blant annet synes fritidsklubbene er kjedelige eller at det er lite skille mellom klubbene for barna og ungdommene kan det tenkes at egne ungdomsklubber kunne være en god ide. Det kan være egne mobile fritidsklubber eller åpne “hengesteder” med trygge rammer, kun for bruk av ungdommer. Dette kan kanskje bidra til at flere bruker tilbudet. Samtidig kommer det frem at mange av ungdommene som ikke bruker klubbene driver med andre aktiviteter. De har derfor ikke har tid eller behov for å delta på flere aktiviteter. Det vil være viktig å nå frem med fritidsklubbene til de målgruppene som ikke deltar på andre aktiviteter.   

Ungdommene ønsker seg lavterskel hengesteder i nærheten av der de bor. Gjerne i områdene rundt t-banene så det er lett tilgjengelig å reise til. Ungdommene ønsker at de ikke bare skal være velkomne, men også ønsket. Dette er et godt utgangspunkt for videre arbeid med mobile fritidsklubber, da det kan se ut som dette er et behov blant ungdommene for en lavterskel “hengearena” i deres nærområdet.  

 

“Vi henger rundt t-banen, både inne og i rulletrappene til vi blir kastet ut av vaktene, og da drar vi hjem.»

 

Les om et annet bydelsprosjekt vi har jobbet med –  Bydelskampanjen Loddisburgeren

Lyst å sette i gang et lignende prosjekt? Ta kontakt med oss!

markantnorge
Author: markantnorge