Den siste tiden har vi jobbet med et spennende nytt prosjekt med NAVs kvalifiseringsprogram for innvandrere, Ny sjanse. På Kafé Mat & prat i Bergen får deltakerne arbeidstrening og språktrening, under veiledning av fagkyndige kokker og en norsklærer. Sammen ser vi på hvordan deltakerne kan være en ressurs i arbeidet med mat og måltider i skole og barnehage! Vår rolle er å bidra med kompetanseheving, og i januar fikk de derfor Smaksverkstedet på besøk.

Bedre rustet for å jobbe med mat til barn og unge

På en hyggelig kafé i Bergen sentrum lærer en gruppe innvandrere fra mange ulike land om matlaging og kjøkkendrift – og norsk språk samtidig!

Dette driftes av Ny Sjanse – Kvalifiseringssenter for innvandrere. Med midler fra Erasmus+ programmet, tester vi nå ut et prosjekt kalt “Empowerment gjennom språk og arbeidstrening”. Målet er å teste nye metoder for kompetanseheving, og bidra til økt samarbeid mellom ulike aktører og sektorer.

Vår rolle er å utvikle undervisningsmateriell og bistå med kompetanseheving på helsefremmende og bærekraftig mat i barnehager og skoler. Disse deltakerne har nemlig masse potensial til å bidra som kjøkken- og matfaglige medarbeidere i barnehage og skole!

Vinn-vinn for mat og måltidsarbeidet

Vi har troen på at dette er en vinn-vinn løsning. Vi vet at mange barnehager og SFOer har utfordringer med å få nok hender, og de står i en spagat mellom matlaging og involvering og oppfølging av barna. Samtidig spiser barna måltider i regi av barnehage og skole, som i løpet av et år faktisk utgjør en betydelig andel av barnas kosthold. Når vi også vet at barnas matvaner legges i oppveksten, blir det desto viktigere å legge til rette for et godt mattilbud, som bidrar til gode matvaner for både kroppen og kloden. Dersom deltakerne på Mat & Prat i tillegg kan komme i arbeid gjennom å være en viktig ressurs på denne arenaen, så er det absolutt et vinn-vinn prosjekt vi har lyst til å utforske.

Derfor var vi på besøk hos deltakerne i de fine lokalene på Engen i januar, for å leke med maten sammen med dem og gjøre dem bedre rustet for å jobbe med mat til barn og unge. Instruktørene jobbet sammen med deltakerne, og gikk gjennom både teori og praksis om måltider i skole og barnehage.

Opplegg tilpasset ulike språkferdigheter

I Smaksverkstedet er vi godt vant til å lede kurs med både praktisk og teoretisk matlaging, men dette var en ny målgruppe for oss. Derfor har det vært utrolig nyttig å samarbeide med ansatte på Kafé Mat & prat, for å tilpasse opplegget så godt som mulig til målgruppen. Vi har blant annet tilpasset språket i kurset slik at det passet til deltakere med varierende norskkunnskaper, men med masse erfaring og kunnskap om mat og matlaging. Vi utviklet et et tilpasset opplegg som kombinerte verktøy fra både Smaksverkstedet og søsterprosjektet vårt, Matjungelen.

Undervisning Eirin
Næringsrik mat i skole og barnehage

Nå man skal jobbe med mat og måltid til barn og unge, er det viktig å kjenne til Kostrådene og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i skolen og i barnehagen. Men man kan heldigvis lære om innholdet i disse uten å bruke vanskelige ord som rammeplan og retningslinjer. Vi brøt det rett og slett ned: Hva er det lurt for barn å spise i skole og barnehage? Hvordan kan vi lage gode måltider som bidrar til matglede og fellesskap?

Deltakerne lærte blant annet at måltidet i skole og barnehage bør inneholde mat fra tre matgrupper:

  • Grønnsaker, frukt eller bær
  • Grove kornprodukter, fullkorn eller potet
  • Fisk, egg, bønner, meieriprodukt, kjøtt eller annen proteinkilde
Hurra for havregrøt

På den første dagen viste instruktørene hvordan man kunne få inn alle disse matgruppene i en helt vanlig havregrøt. Havregrøt er en enkel, rimelig, næringsrik og bærekraftig rett. Ifølge Helsedirektoratet kan den faktisk være mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn matpakken! Vi laget både havregrøt og byggrynsgrøt med melk og mange ulike typer topping med frukt og bær. Denne aktiviteten i seg selv kan også være fin å gjøre sammen med barn. I tillegg har de fleste kulturer en form for grøt i sin matkultur, og det kan være et fint utgangspunkt for gode samtaler rundt matbordet.

Bra mat fra ulike kulturer

Til dag to ble deltakerne utfordret til å planlegge retter, gjerne inspirert av deres egen kultur, som hadde disse tre matgruppene. Alt fra ulike varianter av grøt, brød og ulike gryteretter ble nevnt. Målet var å bli enige om én rett, men det kom så mange gode forslag at det gikk rett og slett ikke an! Derfor laget vi to retter på dag to:

En lakserett med en spennende salat og fullkornsris til, og en fullkornspastarett med mye grønnsaker, linser og krydder!

“Det er gøy å se hvor lett det kan være å lage mat som kan passe på skole og barnehage, som er inspirert av andre kulturer. Det gir rom for mye læring og utforsking!”

– Instruktør på workshopen

Diplom Eirin
Sanseløype for å øve opp matmotet

I tillegg til teori og praktisk matlaging, gjorde også deltakerne andre praktiske aktiviteter. De prøvde seg blant annet på Sanseløype, som er en aktivitet vi bruker mye i Smaksverkstedet. Dette var et eksempel på en mataktivitet som kan gjøres sammen med barn. Den lærer barna mer om sansene våre, om å sette ord på smaker og lukter, og å bli kjent med nye matvarer.   Det viste seg at det var nesten like gøy å gjøre en sanseløype med voksne også! Det å jobbe med barns matmot er også nyttig i forbindelse med matserveringen. For når vi introduserer nye retter for barna trenger de av og til litt tid på seg til å bli vant med smakene.

Kurset ble avsluttet med en quiz, og alle deltakerne fikk utdelt et diplom med alt de hadde gjennomgått og lært. Det var stor stas å være med på dette prosjektet – og både vi og deltakerne lærte mye nytt sammen.

Tusen takk til NAV Ny Sjanse og Mat & Prat for dette flotte og viktige samarbeidet!

Eirin Gjerde
Author: Eirin Gjerde

Jeg heter Eirin