Vi fortsetter å leke med maten i Oppegård!

 

Oppegård kommune viderefører nå Smaksverkstedet som fritidstilbud med egne folkehelsemidler, etter å ha testet ut fire kursrekker finansiert gjennom pilotprosjektet med Gjensidigestiftelsen!

Viderefører fritidstilbud etter vellykket pilotprosjekt

Oppegård kommune er en av ti kommuner som deltar i pilotprosjektet om å etablere Smaksverkstedet nasjonalt. Pilotprosjektet støttes av Gjensidigestiftelsen, og gjennomføres i samarbeid med Sunne Kommuner, som Oppegård kommune er medlem av. Målet med prosjektet er at kommunene som deltar etterhvert skal finansiere Smaksverkstedet med egne midler. Oppegård kommune har i 2018 fått muligheten til å teste ut fire kursrekker med Smaksverkstedet, fullfinansiert av Gjensidigestiftelsen, og nå har kommunen valgt å videreføre fritidstilbudet med kommunale folkehelsemidler.

Les også: Nå kan flere barn få leke med maten!

Et godt samarbeidsprosjekt

Smaksverkstedet er et tiltak som imøtekommer flere av Oppegård kommunes satsingsområder innenfor folkehelse, blant annet å gi alle barn muligheten til deltagelse på en inkluderende fritidstilbud uavhengig av sosioøkonomisk status. Aktiviteten fremmer også deltagelse og integrering og forebygger utenforskap hos barn og unge. Resultatene fra våre evalueringer så langt viser at tilbudet har vært svært positivt for barna. Dette har vært et godt samarbeid mellom både folkehelsekoordinator i kommunen, fritidsklubbene i Oppegård, Smaksverkstedet, Sunne Kommuner og Gjensidigestiftelsen.

Populært fritidstilbud

I disse dager starter Smaksverkstedet opp som en fritidstilbud på Vassbonn og Tårnåsen fritidssenter, for barn på 5-7. trinn. Plassene på begge kursene gikk som varmt hvetebrød, så det er ingen tvil om at Smaksverkstedet er et populært tilbud her. Vi ser frem til å fortsette å spre matglede til barn og unge i Oppegård kommune!

 

Kathrine Marthinsen
Author: Kathrine Marthinsen

Daglig leder