DSC_0075

 

Regjeringens nye satsing på barns kosthold i SFO-tiden.

I fjor kom konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt med idéen om at barn kunne bli “matagenter” og påvirke voksne til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet. Dette innspillet ble senere fulgt opp av helseminister Bent Høie og Gunnhild Stordalen i EAT og nå har Helsedirektoratet fått oppdraget om å utrede mulighetene rundt dette.

Helsedirektoratet satte opp en arbeidsgruppe bestående av NCD-alliansen, EAT, Tine og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, for å se på mulighetene rundt et slik konsept, og utlyste et anbud for at noen skulle utvikle og teste dette ut i et pilotprosjekt i SFO-tiden.

Dette anbudet var det vi som vant!

Vi skal vekke nysgjerrighet og skape engasjement for bærekraftig mat i SFO

Det betyr at vi frem til nyttår skal utvikle og teste et nytt konsept som skal bidra til økt engasjement for mat og miljø. Dette er midt i blinken for oss, og noe vi allerede brenner for og jobber med i Smaksverkstedet. For oss er det viktig at dette ikke legger ansvaret over på barna, eller at barna skal granse familiens kosthold. Vi vil heller gjøre mataktiviteter i SFO-tiden til noe gøy, spennende og lærerikt, og ser dette som en mulighet til å vekke entusiasme og nysgjerrighet for mat og bærekraft hos barna, og bidra til økt kunnskap for både voksne og barn.

Danner et tverrsektorielt partnerskap

Vi er så heldige å ha fått med oss Opplysningskontoret for frukt og grønt og Høgskolen på Vestlandet i et partnerskap, og sammen med våre venner i Kolbrun Retorikk og Markant Norge skal vi lage et spenstig konsept med blant annet kompetanseheving av SFO-ansatte og en rekke aktivitetsopplegg til bruk i SFO tiden. Målet er at konseptet skal kunne rulles ut nasjonalt etter pilotperioden, og utvides til flere arener på sikt.

Vi er superstolte og gleder oss til å starte arbeidet.

Vi har derimot ikke døpt prosjektet ennå, og skal velge et annet navn enn Matagentene.

Har du forslag? Send de gjerne til oss på kathrine@smaksverkstedet.no

 

Kathrine Marthinsen
Author: Kathrine Marthinsen

Daglig leder