NASJONALT KOSTHOLDSLØFT MED GJENSIDIGESTIFTELSEN

Gjensidigestiftelsen bevilget i mai i år 40 millioner kroner til et nasjonalt kostholdsløft. Satsingen er den største enkeltbevilgningen til et bedre kosthold i befolkningen noensinne. Nå er det klart at Smaksverkstedet får 2 833 300 kroner av disse midlene til å skalere opp og skape matglede for enda flere barn og unge.

I en pressemelding fra Gjensidigestiftelsen sier Ingrid Tollånes, leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen, at de er opptatt av å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt. – Vi mener at kosthold er viktig for å ha god livskvalitet, sunn helse og en mulighet for å leve et godt liv. Dette er årsaken til at Gjensidigestiftelsen har bevilget 40 millioner kroner til en rekke nasjonale tiltak som skal bedre kostholdet til den norske befolkningen. Vi ble imponert over Folkelig og deres smaksverksted, og det er en glede å kunne innstille deres søknad, forteller Tollånes. – De når mange barn på en flott måte og bidrar til å skape engasjement og glede for mat.VI ETABLERER OSS PÅ ØSTLANDET

For oss som jobber med Smaksverkstedet er dette en utrolig viktig gave, og en stor anerkjennelse av det arbeidet vi gjør. Nå kan vi leke med maten sammen med barn og unge, i større deler av landet! Vi er godt etablert her på Vestlandet, hvor vi har utviklet metodene våre og skaffet oss verdifulle erfaringer siden 2013. I fjor utviklet vi en e-læringsportal slik at vi kunne lære opp instruktører over hele landet, og nå med midlene fra Gjensidigestiftelsen har vi fått de finansielle ressursene vi trenger for å etablere Smaksverkstedet for barn i flere kommuner. I løpet av de prosjektperioden skal vi etablere samarbeid med 10 kommuner på Østlandet. 

En gavepakke for kommunene

Midlene er egentlig en gavepakke til kommunene, slik at de kan teste ut hvordan Smaksverkstedet kan fungere lokalt, uten økonomisk risiko i en periode. Samtidig jobber vi sammen med å finne ut hvordan vi kan videreføre prosjektet i den enkelte kommune etter denne perioden. Målet er å skape langsiktige partnerskap med kommunene. Derfor er vi så glad for vår samarbeidsavtale med Sunne Kommuner – WHO healthy cities, som er en viktig part i dette pilotprosjektet. Sunne Kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Vi kommer vi til å velge ut en del kommuner fra dette nettverket til pilotprosjektet, og samarbeider tett med sekretariatet i Sunne Kommuner for å jobbe frem de gode løsningene for samarbeid. Slik kan vi sammen etablere Smaksverkstedet som et langsiktig, helsefremmende og inkluderende lavterskeltilbud i lokalsamfunnet.


Utvider instrukørteamet

Vi velger også ut kommuner basert på nærhet til utdanningsinstitusjoner med relevante fagområder som folkehelse, ernæring og pedagogikk. Slik kan vi knytte til oss en base med dyktige og kompetente instruktører, samtidig som vi gir studentene relevant arbeidserfaring som instruktør for Smaksverkstedet.

Vi er så takknemmelig for denne gavepakken av muligheter – som er helt avgjørende for å komme videre med målet vårt om å gi alle barn mulighet til en matglad fremtid.

Les mer om Smaksverkstedet her

Kathrine Marthinsen
Author: Kathrine Marthinsen

Daglig leder